Riscos laborals disciplines
 • Pla de Prevenció, en el qual es reflecteix l'organització preventiva de l'empresa
 • Avaluació de riscos (general de l'empresa, per lloc de treball, i avaluacions específiques de màquines, de contaminants químics o físics com soroll, temperatura, etc., avaluacions ergonòmiques, avaluacions psicosocials).
 • Planificació de l'Activitat Preventiva, en què detallarem les dates previstes de realització de totes les activitats, així com el registre de les ja realitzades.
 • Formació dels treballadors
 • Mesures d'Emergència (Pla d'Emergències), i formació en extinció d'incendis i primers auxilis.
 • Procediments d'actuació en cas d'accident laboral (inclosa la investigació de l'accident)
 • Procediments de coordinació d'activitats empresarials, quan vostè subcontracti a una altra empresa, o la seva empresa sigui la subcontractada.
 • Procediment de gestió de la prevenció per a nou personal (Manual d'Acollida, si és el cas).

La nostra actuació inclou:

 • Realitzem tota la documentació necessària
 • Realitzem l'explicació, personalment, del contingut d'aquesta documentació, especialment de la part d'aquest contingut que és prioritària a la seva empresa.
 • Realitzem el seguiment de totes les activitats, avisant amb antelació de qualsevol esdeveniment que s'hagi de fer (planificat a la seva empresa, per noves obligacions normatives, o de la renovació anual del contracte).
 • Atenem immediatament qualsevol incidència que succeeixi en l'empresa: inspeccions, accidents, etc.

Contacte

Envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.