medicina a la feina

Ergasia Seguretat, S.L. ofereix un servei de salut laboral (o també coneguda com vigilància de la Salut) amb personal mèdic i d'infermeria propis, que permetrà a la seva Empresa assolir tots els objectius exigibles al servei de prevenció aliè de salut laboral, com ara:

 • Adaptació real de protocols d'exàmens de salut a les característiques individuals de la seva empresa i els seus llocs de treball, mitjançant la coordinació permanent amb el tècnic de prevenció que tingui vostè assignat.
 • Programació de Reconeixements Mèdics en horaris i dates a la seva satisfacció.
 • Realització de Reconeixements Mèdics amb atenció personalitzada, realitzant les proves necessàries per garantir el bon estat de salut en el treball que cada persona realitzi.
 • Atenció i gestió conjunta amb vostè de qualsevol cas en què l'estat de salut del treballador ho requereixi.
 • Atenció de consultes derivades de la feina (al·lèrgies, etc.).
 • Realització dels informes pertinents per a l'Empresa:
  • Planificació de les Activitats Preventives Mèdiques
  • Informe de Protocols per lloc de treball, després de l'estudi de l'avaluació de riscos
  • Informes de valoració de l'aptitud dels treballadors.
  • Memòria anual, avaluant l'avanç del pla de prevenció i proposant les millores per al nou pla anual.

Contacte

Envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.