La Llei de Prevenció estableix obligacions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals per al sector construcció.

Des d’Ergasia realitzem la PRL per al sector de la construcció contemplant totes aquestes obligacions:

  • Cobertura com a Servei de prevenció de l'empresa (1r requisit per obtenir el REA, Registre d'Empreses Acreditades). Dins d'aquesta cobertura, es realitza el manual de prevenció de l'empresa: Pla de PRL específic per al sector de la construcció, avaluació de riscos de les seves activitats d'obra, Documentació de Lliurament d'EPI, Informació als treballadors, Formació segons art. 19 de la Llei de Prevenció, Mesures d'Emergència, Investigació d'Accidents, preparació de la Documentació de Coordinació amb Contractistes / Subcontractistes.
  • Cobertura de la Prevenció de Riscos de cada obra:
    • Preparació de la documentació necessària segons la figura que cobreixi la seva empresa en l'obra: Promotor, Contractista Principal, Contractista, Subcontractista, Autònom subcontractat.
    • Dins d'aquest apartat, podem realitzar la preparació de la documentació formal de l'obra (Alta del centre de treball, llibres de visita / Subcontractació, Pla de Seguretat de l'Obra, Coordinació de Seguretat).
    • o I tot l'anterior sota pressupost ajustat a l'obra.
  • Realitzem amb mitjans propis tots els cursos de Conveni per als treballadors. Realitzem convocatòries de cursos periòdicament (1 o 2 convocatòries mensuals), perquè els seus treballadors puguin fer la formació de manera àgil
  • Realitzem la formació de Directius (Llei de subcontractació en el sector de la construcció), en horari exclusiu per vostè, a fi de facilitar la seva tasca com a empresari, i que pugui complir amb les obligacions legals.
En quota de contracte incloem la realització i atenció d'activitats puntuals i incidències no previsibles, com ara inspeccions, alta o renovació del REA (fins i tot li assessorem sobre com obtenir o renovar gratuïtament la signatura digital seva, necessària per al REA), etc.

Contacte

Envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.