L'actual situació energètica i la necessitat de complir amb els objectius de la Unió Europea establerts a la Directiva UE 2018/2011, relativa al foment de l'ús de l'energia procedent de fonts renovables,  ha fet que el sector de les empreses que es dediquen a la instal·lació de plaques fotovoltaiques estigui en auge.

En paral·lel, aquest increment també s'ha vist reflectit en la sinistralitat associada a aquesta activitat, atès que aquesta es realitza la major part de les ocasions en alçada, percebent-se de manera molt clara un augment significatiu en el nombre d'accidents per caiguda.

Els motius de la materialització d' aquest risc poden ser diversos, principalment la manca de mitjans adequats d' accés, tal i com es pot observar a la foto adjunta, i la insuficient resistència de les cobertes per elements fràgils, com les claraboies, entre d' altres. 

Davant d'aquesta situació, el passat 19 de Setembre de 2022, el Consorci d'Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya va publicar un comunicat que s'ha enviat a algunes empreses del sector. L' ànim d' aquesta comunicació no és altre que recordar a l' empresari que s' ha de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors al seu servei, i que s' ha de realitzar l' adequada avaluació del risc de caiguda en treballs en alçada, així com adoptar-se les mesures preventives necessàries per eliminar o reduir aquest risc. 

Així mateix, recorda de manera clara, que, passat un mes des del seu enviament, podran iniciar-se accions inspectores per verificar l'adequat compliment de la normativa en matèria preventiva. 

Ha rebut la teva empresa aquest comunicat? Estàs preocupat per com es gestiona des de la teva organització aquest tipus de risc? Posa't en contacte amb nosaltres, ens encantarà ajudar-te.