La Llei de Prevenció estableix obligacions molt diferents per a la PRL en empreses o autònoms amb treballadors contractats (per compte aliè), i per a autònoms sense treballadors (poden incloure aquí societats mercantils sense treballadors contractats).

Activitats preventives exigibles a autònoms

Un autònom només ha de tenir realitzades algunes activitats preventives en cas d'anar a treballar contractat per una altra empresa (aquesta empresa té obligació de complir amb l'art. 24 de la Llei de Prevenció, de coordinació d'activitats empresarials, i per això, ha de sol·licitar a qualsevol autònom que subcontracti certa documentació de prevenció).

Aquestes activitats són:

  • Curs de formació en prevenció de riscos de la seva activitat (important: la legislació no defineix en cap cas una durada determinada d'aquests cursos).
  • Avaluació de riscos (informe on s'identifiquen els riscos d'accidents, i les mesures de seguretat que adoptarà per evitar aquests accidents) de la seva activitat professional.

Aquestes són activitats puntuals: es realitzen una vegada, i no caduquen)

Altres activitats preventives

L'empresa contractista pot, de manera voluntària, afegir exigències preventives en el contracte mercantil amb l'autònom. Les exigències més exigides solen ser:

  • Realització de reconeixement mèdic de Salut Laboral, i informe d'Aptitud.
  • Realització de cursos de prevenció d'una durada o continguts determinats (es demanen cursos que durin 8 hores, o que compleixin amb el Convingut de Construcció, etc).
  • Disposar de contracte de Servei de Prevenció (contracte vigent durant 1 any, renovable).

Un autònom no té obligació, per llei, de realitzar aquestes activitats, però si es ho exigeixen, l'hi pressupostem.

Realitzem pressupostos de PRL per autònoms de manera modular, de manera que si a vostè l'obliguen a tenir algun d'aquests serveis addicionals, sempre aprofitarà el realitzat i pagat anteriorment amb Ergasia.

Contacte

Envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.