El suïcidi de Juan Manuel, que tenia 53 anys quan es va treure la vida un matí d'abril del 2021, va ser un accident de treball. Així ho va dictaminar el 27 de febrer d'aquest any el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, i condemna l'Institut de la Seguretat Social i la Mútua d'una empresa a abonar les pensions de viduïtat i orfandat derivades de contingència professional a una dona i filla pel suïcidi del pare.

No constaven antecedents psiquiàtrics o patologies psíquiques prèvies, però no obstant sí que hi va haver una important problemàtica laboral que va ser la que el va portar a prendre la decisió fatal. Encara que el suïcidi va passar fora del lloc de treball, va tenir a veure molt amb el mateix, ja que havia estat acusat recentment d'assetjament laboral i la seva empresa l'havia sancionat amb suspensió d'ocupació i trasllat a un altre centre, a més que es preveia que es interposés una denúncia penal contra ell per part de la companya assetjada.

Des d'Ergàsia ho hem analitzat amb detall i com una de les conclusions principals que extraiem és que el cas no fa més que reforçar la importància d'abordar de manera sistemàtica el protocol d'assetjament i l'avaluació de riscos psicosocials. A l'escenari d'aquest cas és clar que l'empresa tenia protocol d'assetjament, perquè va sancionar el treballador arran de la seva aplicació. La sentència no entra en la qüestió de si el suïcidi podia haver-se previngut, només valora la qüestió de si la contingència (les pensions de viduïtat i orfandat) s'han de pagar via contingències comunes o contingències laborals. Però un cop s'ha declarat el cas com a accident de treball, es podrien iniciar les actuacions (via inspecció de treball o via penal) per esbrinar si l'empresa disposa de les mesures preventives necessàries per evitar aquests casos i disposar d'una avaluació de riscos psicosocials podria ser bàsic per evitar aquestes possibles exigències de responsabilitats.

Recordem que les sancions i els delictes tipificats en aquests casos són per manca de mesures preventives, i en aquest cas només està demostrada l’existència de mesures en cas d’assetjament, fins ara.