A Ergasia hem desenvolupat aplicacions específiques per a realitzar els estudis específics d'avaluació de riscos psicosocials amb el mètode ISTAS, amb l'objectiu de facilitar la logística de l'estudi. És sabut que la recollida d'enquestes per la via tradicional, mitjançant urnes o similars, per tal de garantir la confidencialitat de les respostes, genera un gran treball per als organitzadors de l'estudi, a més de no permetre un seguiment sobre la partipació de la plantilla. Igualment també és complicat realitzar una correcta explicació i difusió de l'estudi a la plantilla, per fomentar la seva participació.

Les nostres aplicacions permeten que la plantilla ompli l'enquesta online. El seu accés es realitza mitjançant contrasenya personal secreta (que només coneix ell), i la seva resposta és anònima, de manera que l'única dada que es coneixerà de cada treballador és si ha emplenat l'enquesta o no, però informàticament es garanteix que les enquestes emplenades són anònimes, complint per tant amb un dels requisits fonamentals d’aquests tipus d’estudi.

Igualment la nostra aplicació permet realitzar la promoció de l'enquesta als treballadors, controlant si han llegit els documents de promoció (o visionat de vídeos).

A més de les evidents millores en la realització dels estudis respecte la forma tradicional, aquesta sistemàtica permet una participació contínua dels treballadors, ja que es pot anar requerint noves contestacions als participants de manera periòdica, i així anar recollint l'evolució dels riscos psicosocials a l'empresa en base a les millores que es vagin implantant. Aquesta és una gran novetat en aquest camp, donat que fins al moment els estudis psicosocials eren una sola foto estàtica en el temps. Amb la nostra metodologia poden recollir dades periòdicament de manera molt fàcil (els que l'expert i l'empresa decideixin, no cal fer tota l'enquesta, si només es volen controlar alguns paràmetres), la qual cosa és un nou concepte en l'avaluació i millora de les condicions de treball en l'empresa.

Aquesta eina és una primícia en el món de la prevenció de riscos psicosocials. Ja està a disposició dels nostres clients, i dels serveis de prevenció propis que hagin de desenvolupar un estudi psicosocial a la seva empresa.