El projecte de Ergasia incorpora una clara vocació social, en tant que el nostre objectiu final és el d'evitar les greus conseqüències que sempre es deriven d'un accident de treball. I en línia d'aquesta vocació social hem iniciat una col·laboració amb Street Soccer Barcelona, entitat que, mitjançant l'organització de pràctiques esportives, pretenen donar suport a persones sense sostre. 

Animem a qualsevol persona a visitar la seva pàgina web i ampliar la informació sobre la seva activitat, i valorar la possibilitat de col·laboració amb ells