Des de l'inici de l'Estat d'Alarma pel coronavirus van quedar suspeses les activitats docents en modalitat presencial, per evitar els contagis entre els alumnes i professorat. La FUNDAE va aclarir immediatament que aquesta suspensió incloïa les activitats docents en l'àmbit laboral en modalitat presencial, i en conseqüència, havien de suspendre o ajornar tots els cursos per als quals s'havia sol·licitat la bonificació.

Des d´aquest moment, han estat moltes les consultes emeses al SEPE sobre la possibilitat d'aprofitar l'actual tecnologia per poder realitzar els cursos mitjançant teleformació, en substitució dels cursos presencials, atès que això garanteix la prevenció de contagis, a l'estar el professor i cada un dels alumnes en ubicacions diferents. Durant les últimes setmanes el SEPE contestava que no podia realitzar-se, per culpa de la seva confusió entre els conceptes de "aula virtual" i teleformació, confusió que ha corregit mitjançant la Resolució esmentada. Durant l'estat d'alarma (mentre es mantingui la prohibició de realitzar cursos presencials), es poden realitzar els cursos en teleformació i bonificar-los, amb els mateixos criteris econòmics que els presencials.

La resolució estableix criteris tècnics que s'han de complir perquè els tècnics de la SEPE puguin realitzar per a comprovar l'efectiva realització de les sessions en teleformació. Aquests criteris bàsicament consisteixen en que la plataforma d'accés a la teleformació registri electrònicament el dia i hora de connexió i desconnexió de cada alumne, i en què es faci signar a cada alumne la seva assistència mitjançant la captació de la seva signatura digitalitzada (que signi en pantalla tàctil), o captura de les seves dades biomètriques (empremta, etc).

La plataforma de Ergasia compleix amb tots els requisits establerts, pel que poden realitzar-se els cursos que tinguin planejats sense problemes.

Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta que ens vulgui fer.