La plataforma permet realitzar la totalitat de les activitats preventives de l'empresa, des del mateix lloc, amb els mateixos avantatges per a totes.

L'accés es pot realitzar des de qualsevol equip amb accés a internet: ordinador, mòbil o tablet. Disposa de disseny "responsive" que s'adapta automàticament als dispositius d'accés. Alguns dels usos proposats poden ser:

o Gestionar els cursos de formació, amb possibilitat de bonificació
o Realitzar llistes de verificació / auditories
o Gestionar els documents de salut laboral dels seus treballadors
o Accés a el Manual d'Acollida per al nou personal (cursos, fitxes d’informació, entrega d’EPI,..)
o Consultar els Procediments d'Emergència
o Consultar la documentació de prevenció de l'empresa
o Realitzar la Coordinació d'Activitats Empresarials
o Qualsevol altre ús en què sigui necessari intercanvi de documentació

Per a més informació, consulteu la nostra web https://www.comandsign.com