El passat mes de febrer de 2020, després de diverses reunions prèvies, ERGASIA va signar l’acord d’associació i col·laboració amb AEBALL / UMPBALL. Aquesta associació ens permet mantenir contactes en l’àmbit preventiu amb prop de 6.000 empreses associades i amb un xarxa de 8.500 empreses i entitats de l’Hospitalet i el Baix Llobregat, mitjançant Bases de dades, butlletins per a la difusió de notícies de les empreses, Treball en xarxa, Ofertas i Demandes, etc.

L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET i BAIX LLOBREGAT (AEBALL), és una organització empresarial sense ànim de lucre que va néixer el 1984 a l’Hospitalet de Llobregat. És l’associació empresarial de representació, gestió, defensa, coordinació i foment dels interessos professionals de les empreses que exerceixen activitats econòmiques de caràcter general en els seus diferents sectors: industrials, comercials i de serveis, dins de l’àmbit territorial de l’Hospitalet i Baix Llobregat, un territori en constant creixement econòmic i social.

AEBALL agrupa més de 3.700 empreses, que estan ubicades a l’Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat i genera més de 51.000 llocs de treball, i té contacte directe amb més de 8.000 empreses i entitats de la zona i de Catalunya, així com administracions públics, organitzacions i mitjans de comunicació.

Per la seva part, L’UNIÓ PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET i BAIX LLOBREGAT (UMPBALL), és una organització sense ànim de lucre que va néixer el 1976 a l’Hospitalet de Llobregat. És l’organització empresarial de representació, gestió, defensa, coordinació i foment dels interessos professionals de les empreses que exerceixen activitats econòmiques de caràcter metal·lúrgic en els seus diferents sectors: industrials, comercials i de serveis, dins de l’àmbit territorial de l’Hospitalet i Baix Llobregat, un territori en constant creixement econòmic i social.

UPMBALL agrupa més de 2.000 empreses, que estan ubicades a l’Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat i genera més de 40.000 llocs de treball, i té contacte directe amb més de 8.000 empreses i entitats de la zona, i de Catalunya, així com administracions públiques, organitzacions i mitjans de comunicació.

Des ERGASIA sempre hem apostat fort per la indústria, sens dubte aquesta associació ens permetrà col·laborar de manera més àmplia amb aquest sector, en el qual ja treballem des de l'inici de les nostres activitats.