En l'última actualització realitzada pels serveis informàtics de ERGASIA, s'ha incorporat la possibilitat que els gestors de cadascun dels nostres clients puguin controlar d'un sol cop d'ull si està realitzada tota l'activitat preventiva. L'eina es pot utilitzar per comprovar si tots els treballadors propis tenen realitzada totes les activitats preventives necessàries (lliurament d'Epi 's, apte metge, fitxa d'informació, diploma de formació, etc.), o si les empreses subcontractades han aportat tota la documentació sol·licitada per CAE .

D'aquesta manera, d'una manera simple, pot visualitzar-se la situació preventiva de cada treballador, a través d'un codi de colors (Verd, Vermell Groc). En cas d'estar en color verd, el responsable de l'empresa té la seguretat que el treballador ha realitzat totes les seves activitats preventives. En cas d'estar en color vermell, el treballador o empresa subcontractada no disposa d'alguna de les activitats preventives necessàries (per tant, és un avís immediat de possible sanció). Aquesta eina, a més, permet incloure una data de caducitat de cada document / activitat, i el semàfor es posarà en groc quan s'acosti la data de la caducitat (configurable el termini de preavís).

Des del mateix resum el responsable de l'empresa pot accedir a qualsevol dels treballadors o empreses, de manera individual, desplegant el llistat d'activitats, i per tant veure immediatament quina activitat no està realitzada per part de l'esmentat treballador (o quina activitat està pròxima a caducar).

Aquesta capacitat també pot implementar dins de la funcionalitat de Coordinació d'Activitats Empresarials, de manera que es pugui conèixer de manera global l'estat documental de la informació subministrada per cada empresa.

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb nosaltres