La jornada s'emmarca dins de el programa d'activitats previstes per als propers 3 anys en el marc de el contracte subscrit amb l'APAC, amb l'objectiu fonamental de conscienciar les empreses que vagin a treballar dins de la zona de responsabilitat del Port. Es van introduir tots els conceptes teòrics, tant legals com tècnics, per a complir a causa de el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, des d'un punt de vista pràctic, ressaltant la importància de complir amb el deure de "in vigilando" per part de les empreses. Així mateix, es va impartir una breu xerrada sobre els passos que han de seguir les empreses a coordinar per utilitzar la nostra plataforma COM & SIGN com a suport a tot el procés.

La jornada s'ha realitzat de manera remota, mitjançant la nostra plataforma de comunicació COM & SIGN, sobre la qual hem llançat una aplicació de videoconferència.