El sector industrial, en què ERGASIA està especialment implicat, està normalment familiaritzat amb el concepte d'Atmosfera Explosiva (ATEX), i amb les especials característiques que suposa la presència d'aquest risc concret en l'activitat d'una empresa. Ara bé, en altres sectors, és molt habitual que aquest risc, menys intuïtiu i més tecnològic, sigui descuidat de manera evident. Des ERGASIA fem especial èmfasi en la identificació de possibles atmosferes explosives en les instal·lacions dels nostres clients, elaborant, si escau, el preceptiu Document de protecció contra explosions (DOPEX), tal com es requereix des del Reial Decret 681/2003, de 12 de juny (BOE núm 145, de 18 de juny) sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats de la formació d'atmosferes explosives en el lloc de treball. El perfil dels tècnics de ERGASIA ens permet abordar aquests estudis amb garantia i solvència.

A més, des d'aquest mes de desembre, estem iniciant una campanya formativa perquè tots els nostres clients coneguin de manera particular aquest tipus de risc i com tractar dins les seves instal·lacions. Si està interessat no dubti en contactar amb nosaltres.