Ergasia innova en matèria de prevenció al crear la primera aplicació mòbil que permet fer un seguiment amb el seu telèfon o tablet de les condicions de seguretat dels seus centres de treball o de les seves obres de construcció.

Sempre que hi ha un accident, lnspecció de Treball o el personal instructor del jutjat del penal, revisen si s’ha complert amb les obligacions que té l’empresari sobre la vigilància contínua de les condicions de seguretat. Per tant, és indispensable fer registres sobre aquesta vigilància, es fa necessari establir eines que facin aquesta tasca el més fàcil possible. Això és el que li ofereix la nova App d’Ergasia: li presenta un qüestionari personalitzat, que s’omple en 2 ó 3 minuts, de molt fàcil comprensió per guiar al seu personal o recurs preventiu en allò que cal que revisi periòdicament de les condicions de seguretat del seu centre de treball o obra de construcció. I realitza un registre online d’aquesta revisió, guardant dades identificatives de la persona, centre i del dia i hora en que s’ha realitzat, donant-li la tranquilitat necessària davant actuacions d’Inspecció de Treball o del jutjat del penal.

L’aplicació és de descàrrega gratuita, prèvi avís al seu tècnic de prevenció. Amb aquest pas previ, el tècnic de prevenció adequarà el qüestionari de l’app a l’avaluació de riscos de la seva empresa, quedant per tant totalment personalitzades les preguntes que li serviran de guia per a revisar les condicions de seguretat que necessiten de la revisió periòdica per part del personal de la seva empresa o del recurs preventiu de l’obra de construcció. 

Així el seu personal (o vosté mateix, com empresari) ho tindran molt fàcil:

  • Màxima comoditat: No cal preparació de documentació prèvia, ni portar papers a sobre. Vosté té tota la seva prevenció de riscos al seu mòbil. I no cal que guardi papers: el registre online de dades es fa automàticament al servidor d’Ergasia, i queda a la seva disposició i del seu tècnic de prevenció
  • Màxima agilitat: el seu qüestionari està totalment personalitzat. No és un genèric, que l’obliga a llegir i descartar temes que no apliquen a la seva empresa. Per això pot contestar el qüestionari de l’app amb molt pocs minuts. Es contesta amb un sol click a la pantalla per pregunta. I té l’opció d’escriure anotacions, si ho desitja.
Amb aquesta aplicació, única en el mon de la prevenció, avancem en que la seva empresa millori en les condicions de seguretat de la seva empresa, amb la màxima comoditat i agilitat possibles.