Aquest mes de març del 2016 hem posat en marxa la nova plataforma de formació e-learning d’ Ergasia. Desenvolupada en exclusiva per a nosaltres, ara podem incloure en aquesta plataforma qualsevol curs de prevenció de riscos laborals de manera immediata, o adaptar-lo també immediatament a cadascun dels nostres clients en quant a contingut, durada, etc.

Durant el desenvolupament, un dels requisits principals ha estat que el disseny sigui molt simple i amigable, a fi que qualsevol treballador no tingui cap problema durant la seva utilització.

La plataforma està programada amb "responsive web design", la qual cosa facilita l'adaptació automàtica del contingut a la seva pantalla, fins i tot permet realitzar el curs l'alumne des de seu tablet o telèfon mòbil, sense necessitat d'usar el zoom, la plataforma detecta des de quin dispositiu accedeix vosté i s'adapta automàticament. Un avanç més per facilitar la realització de les activitats preventives.