S'ha publicat en data 29 de juny de 2017 al BOE el nou Conveni Col·lectiu Estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall, mitjançant el qual entren en vigor immediatament les noves obligacions en matèria de formació en prevenció de riscos laborals per a tots els treballadors del sector.

La filosofia del nou conveni és la d'establir les mateixes obligacions per a tots els treballadors del conveni que les que existien fins a ara pels treballadors del sector que realitzen activitats en obres de construcció, segons RD 1627/1997. Les més destacables són les següents:

  • Tots els treballadors productius han de realitzar un curs de formació de 20 hores presencials, segons el seu ofici. Els directius, comandaments i personal administratiu poden realitzar la formació online.
  • Tots els treballadors que ja hagin fet un curs de 20 hores, hauran de realitzar un curs de reciclatge de 4 hores cada 3 anys.
  • S'estén la Targeta Professional, tot i que es desdobla i es diferencia entre la TPC, Targeta Professional per a la Construcció, i la TPM, Targeta Professional del Metall.

A diferència de l'anterior conveni, en aquesta ocasió el text publicat conté un extens índex de temaris a impartir segons llocs de treball, de manera que la formació de 20 hores s'ha de començar a realitzar a les empreses de manera immediata. S'estableix que cada 6 mesos les empreses han d'haver format un sisè de la plantilla, i per tant, abans de 3 anys haurà d'estar formada la totalitat dels treballadors del sector.

Es mantenen les exigències d'homologació d'entitats que estan autoritzades a impartir la formació, de manera que només els serveis de prevenció propis de les empreses (per formar els seus propis treballadors), els servei de prevenció aliens acreditats com a tals per l'Autoritat Laboral, i altres Entitats com ara la Fundació del Metall, podrán realizar aquests cursos. S'ha iniciat aquest mes de juliol el període per a l'homologació d'entitats per a aquesta nova formació. A Ergasia, com a entitat ja homologada per la Fundació del Metall, quedem a la seva disposició per programar aquestes formacions. 

És important destacar que aquesta formació es considera vàlida per al compliment de les obligacions que tenen les empreses de dedicar un mínim de 20 hores per treballador i any en formació.