Patronal i sindicats han arribat a un acord pel qual estableixen el nou Conveni Col·lectiu Estatal del Sector Metall. En matèria de formació en prevenció de riscos laborals, introdueixen les següents novetats:

  • Només podrà impartir els cursos de prevenció de riscos laborals del Conveni del Metall un servei de prevenció aliè que estigui homologat per la Fundació del Metall per a la Formació (i els serveis propis per als treballadors de les seves empreses). Per tant, les Empreses de Formació genèriques ja no podran realitzar aquests cursos.
  • Estableix que els treballadors que disposin del curs de 20 hores (segon cicle, per ofici), hauran de realitzar un curs de 4 hores presencials de reciclatge cada 3 anys.
  • Estableix cursos per a nous oficis: Aïllament i impermeabilització, Muntatge d'estructures tubulars, i Construcció i manteniment de vies fèrries.
  • S'estableix la voluntat d'estendre la Targeta Professional de la Construcció a tot el Sector Metall (passant a anomenar-se Targeta Professional del Sector Metall). S'establirà una comissió per a què en el futur realitzi l'estudi de tots els oficis, i les necessitats formatives per a cadascun d'ells
S'ha publicat al BOE, l'11 d'agost del 2016, el present acord. orologi repliche