Els allargadors elèctrics ens permeten utilitzar diversos aparells elèctrics alhora o endollar-los quan són lluny d'una presa de corrent. Malauradament, són causa habitual d'incendis tant a entorns laborals com a les llars.

Els allargadors elèctrics solen tenir entre 3 i 6 preses normalment, i una de les precaucions principals és sumar les potències de cadascun dels aparells que calcularem, perquè no se superi la capacitat màxima que l'allargador pot suportar, i que normalment es troba impresa a la carcassa.

Una altra de les mesures preventives principals és la de desenvolupar el cable en la seva totalitat, ja que, si no, el pas dels electrons pot provocar, per l'efecte Joule, un escalfament excessiu que podria fins i tot provocar un incendi. L'efecte Joule és un fenomen pel qual els electrons en moviment d'un corrent elèctric impacten contra el material a través del qual estan conduïts. L'energia cinètica que tenen els electrons es converteix llavors en energia tèrmica, escalfant el material per on circulen. Aquesta mesura preventiva també sol aparèixer impresa a l'etiqueta impresa dels equips enrotllables.

Així doncs, us recomanem que sempre que necessiteu utilitzar un allargador elèctric tinguis la precaució de comprovar que els cables estan totalment desenvolupats i que no es superi la potència màxima que es pot suportar.

Des d'ERGÀSIA SEGURETAT ens esforcem per identificar sempre riscos reals dins de les nostres tasques preventives, amb l'objectiu de garantir la protecció dels treballadors davant del risc elèctric als llocs de treball.