Implantem la prevenció de riscos a les empreses d’hosteleria, adaptant-nos a les particularitats del sector, i facilitant les múltiples obligacions de formació de ricos laborals i de sanitat

Hi ha certs riscos laborals que es donen exclusivament en l'hostaleria, en què es barreja l'avaluació de riscos sense complexitat tècnica, tals com els derivats de la fatiga per bipedestació continuada, relliscades, etc., amb l'avaluació de riscos biològics derivats de la manipulació de aliments, maneig de la maquinària del sector (talladora de carns fredes, per exemple), disconfort tèrmic en cuina, soroll ambiental, etc.

La manera d'implementar les mesures de protecció en aquests riscos laborals, es a dir, el PRL d'hostaleria, s'ha de basar en el coneixement del sector, i de les seves particularitats sobre com necessiten tractar als seus clients, ja que aquests no consideren que el restaurant o bar sigui realment un lloc de treball , sinó que ells estan en el seu temps d'oci, i per tant no entenen fàcilment la necessitat de protecció del personal que els atén. Per exemple, si hi ha excés de soroll, és evident que no podem indicar-li com mesura preventiva que faci callar als seus clients, ni pot atendre’ls amb protectors auditius (mesures que sí serien les adequades en una fàbrica). Per tant, la implantació de les mesures de protecció la realitzem des d’Ergasia tenint en compte que han de ser compatibles amb la imatge i qualitat de servei que vosté vol donar als seus clients, i facilitar així l'activitat de la seva empresa d'hostaleria. El nostre tècnic de prevenció serà un aliat seu, no un inconvenient més per al seu negoci.

Un altre dels avantatges que li oferim és la unificació dels diversos cursos que ha de realitzar el personal d'hostaleria segons les diverses normatives. Segons Llei de Prevenció de Riscos, han de realitzar el curs de formació del seu lloc de treball, a més de cursos de protecció contra incendis i primers auxilis. I segons normativa de Sanitat, el personal ha de realitzar el curs d'higiene alimentària (antic carnet de manipulador d'aliments), per evitar la contaminació dels aliments per patògens. I també han de rebre les instruccions per a la informació a la clientela sobre al·lergògens, els possibles ingredients dels aliments que poden generar al·lèrgia. Mitjançant la coordinació del personal tècnic i sanitari del nostre servei de prevenció, podem realitzar totes aquest curs de prevenció de riscos i curos d'higiene alimentària en la mateixa sessió, evitant que vosté hagi de dedicar més temps del degut a aquestes activitats

Contacte

Envia’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.