El Ministeri de Sanitat va dictar el dissabte dia 28 noves normes perquè els serveis de prevenció de salut laboral donin suport a el sistema públic de Salut. Aquest suport es basa en les següents actuacions:

  • Oferir un servei telefònic d'atenció de consultes als treballadors sobre el COVID-19. Per a això, podran trucar cada dia, de 8 a 20 hores, al telèfon 933.037.059
  • Realitzar un seguiment mèdic a distància per als treballadors que estiguin en aïllament o de baixa.
  • Realitzar una valoració mèdica dels treballadors que haurien de posar-se en contacte amb el 061 per sol·licitar aïllament o la baixa mèdica, bé per haver tingut contacte estret amb algun altre treballador ja confirmat amb coronavirus, o bé per tenir una patologia d'especial sensibilitat. En aquests casos, el servei de salut laboral de Ergasia redactarà l'informe pertinent que serà requerit pel Sistema Públic de Salut (061, CAP, la mútua d'accidents), per tal de tramitar la baixa mèdica, si ho consideren pertinent

 Estem a la seva disposició per culalquier consulta que ens vulgui fer