Amb això es finalitza a més de 15 anys de vinculació entre les mútues d'accidents i els serveis de prevenció, que sempre han generat confusions (entre altres coses). Encara avui en dia molts empresaris creuen que en canviar de servei de prevenció, també canvien la mútua a la qual hauran de dirigir quan un treballador seu pateixi un accident, cosa que no és així des de fa anys, són serveis totalment independents.

Tots els clients actuals d'aquestes societats de prevenció han d'estar molt atents a aquestes alienacions, atès que podrien arribar a generar incompliments contractuals o variacions en les condicions subscrites, sense previ avís als seus clients. Cal assenyalar que en cap cas la nova empresa de prevenció podrà forçar als seus clients a renovar els contractes, sense negociació i signatura de nou contracte prèvia. No són legals les simples comunicacions que han hagut variacions en una de les parts.

Es van coneixent casos d'aquestes vendes. Fonts internes han informat que els compradors d'Unipresalud (societat de prevenció de Mútua Universal), i de la Fraternitat, han estat adquirits per Grup Quirón. Conegut també és el cas de la venda de Fremap, sobre la qual han hagut articles a la premsa nacional sobre les irregularitats de la seva venda .. I també caldrà estar molt atents a les motivacions que puguin moure als nous inversors, atès que els orígens de totes les empreses de prevenció, fins a la data, era exclusivament aquest, el de realitzar un correcte servei i una reducció de la sinistralitat a l'empresa. L'entrada al mercat d'empreses dedicades als serveis hospitalaris, per exemple, no deixa de ser una curiositat davant la qual estarem tots expectants.

Una mica d'història.

Fent una mica d'història, cal recordar els inicis dels serveis de prevenció aliens. L'any 1995 es va aprovar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en la qual es va establir l'obligació que totes les empreses organitzessin la prevenció de riscos dels seus treballadors mitjançant un servei de prevenció. En el posterior RD 39/1997 es van establir els requisits que havien de complir aquests serveis de prevenció, i es va crear la modalitat de "Servei de Prevenció Aliè", empreses dedicades exclusivament a la prevenció i acreditades per l'autoritat laboral, que poden ser contractades per qualsevol empresa per externalitzar aquest servei. Quan es va aprovar la Llei de Prevenció, la pràctica totalitat dels tècnics de prevenció amb formació suficient per realitzar les funcions establertes en la Llei eren a l'Administració, en les grans empreses, i en les mútues d'accidents. La necessitat d'aprofitar els tècnics formats existents portar el legislador a permetre que les mútues d'accidents creessin el seu servei de prevenció. En els anys posteriors es van anar formant noves generacions de tècnics de prevenció, i es van anar creant noves empreses dedicades a Servei de Prevenció, totalment privades.&nbsp

Però el que un inici va ser una necessitat pràctica, va esdevenir una greu distorsió de mercat, atès que les Societats de Prevenció utilitzaven recursos de les mútues (pagats amb els impostos de tots, a través de les cotitzacions a la Seguretat Social), per competir en un mercat privat, la qual cosa era competència deslleial per als serveis privats.

Finalment es corregeix aquest problema i s'obliga que les mútues es desfacin de les seves societats de prevenció, que passaran a mans d'altres inversors privats.